NONSTOP
Otevírací doba
+420 727 893 520
Tel. číslo
info@formatujeme.cz
email

Formátování a korektury

Specializujeme se na:
- formátování a korektury bakalářské práce,
- formátování a korektury diplomové práce,
- formátování a korektury disertační práce,
- formátování a korektury absolventské práce,
- formátování a korektury dalších písemných prací.
Objednávka

Naše služby

„Pomáháme Vám se závěrečnou a kompletní úpravou a korekturou Vaší písemné práce tak, aby její obsah podtrhl přehledný, správně strukturovaný vzhled, aby byla bez gramatických prohřešků a stylisticky správně. Vy ji pak můžete bez obav a starostí odevzdat.“
Image

Komplexní naformátování od úvodní až po poslední stránku písemné práce.

Komplexní jazyková (gramatická), stylistická a typografická korektura písemné práce.

Kontrola a oprava správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu písemné práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Kontrola a oprava správného tvaru uváděných bibliografických citací, resp. použité literatury a dalších zdrojů (články, internetové zdroje apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov do anglického, případně i do německého jazyka.

Vypracování, stylizace a grafické zpracování prezentace v MS PowerPointu.

Vypracování a stylizace proslovu k připravené prezentaci.

Vypracování a stylizace teze k obhajobě písemné práce.

Kontrola a oprava naformátované práce dle dodaných pokynů, resp. směrnice dané vysoké školy.

Na základě dodaných podkladů zpracování výstupů do grafů či tabulek (možné je i obojí současně).

Indviduální služby, např. jen vygenerování obsahu práce, vygenerování seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerování seznamu příloh apod.

Tisk, svázání, vypálení na CD a zaslání písemné práce nejpozději do 3–4 dnů na požadovanou adresu.

Převod písemné práce do souboru PDF či PDF/A.

Ceník

Služba / Rychlost

Standard
do 7 dnů

Smart
do 4 dnů

Express
do 2 dnů

Hoří
do 24 hodin

Formátování 20 Kč/strana 25 Kč/strana 30 Kč/strana 35 Kč/strana
Jazyková, stylistická a typografická korektura 40 Kč/NS   45 Kč/NS 50 Kč/NS  55 Kč/NS 
Korektura citací v textu práce* (ČSN ISO 690, APA) 15 Kč/NS 20 Kč/NS  25 Kč/NS  35 Kč/NS 
Korektura bibliografických citací (ČSN ISO 690, APA) 15 Kč/zdroj 20 Kč/zdroj 25 Kč/zdroj  30 Kč/zdroj 
Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov 450 Kč  550 Kč  650 Kč  750 Kč 
Zpracování prezentace k obhajobě 850 Kč 950 Kč 1 050 Kč  1 250 Kč 
Zpracování proslovu k prezentaci 850 Kč  950 Kč   1 050 Kč  1 250 Kč  
Zpracování teze k obhajobě 850 Kč  950 Kč  1 050 Kč 1 250 Kč
Kontrola naformátované práce 10 Kč/strana 15 Kč/strana 20 Kč/strana 30 Kč/strana
Tvorba grafů / tabulek 20 Kč/graf /tab. 30 Kč/graf /tab. 40 Kč/graf /tab. 50 Kč/graf /tab.
Další individuální služby** 5 Kč/položka 10 Kč/položka 15 Kč/položka 25 Kč/položka
Kontrola plagiátů ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Převod práce do PDF či PDF/A ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA


* Započítává se pouze počet normostran, kde jsou citace v textu uvedeny (dle Harvard či APA). V případě citací v textu formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu a dle ceníku jako korektura bibliografických citací.
** Pokud potřebujete např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek apod. Položkou se zde rozumí nadpis či titulek u obrázku, tabulky apod.

TiskVazba (v ceně 5 řádků)

Ostatní

černobílý – 2 Kč/A4
barevný – 7 Kč/A4

tvrdé desky (pevná vazba) – 250 Kč
polotvrdé desky (měkká vazba) – 200 Kč
kroužková vazba – 25 až 45 Kč
dotisk 1 řádku – 35 Kč
dotisk hřbetu vazby – 35 Kč
CD včetně vypálení – 30 Kč
vlepovací kapsa na CD – 30 Kč
poštovné – 129 Kč

 Barvy desek (černá, šedá, bordó, modrá, zelená) a barvy písma (stříbrná, zlatá).

Reference

Kontaktujte nás

+420 727 893 520

info@formatujeme.cz

Provozovatel webu

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA
Úpadní 762/12
712 00 Ostrava
IČ: 07167661

 

Bankovní spojení
Číslo účtu: 1031228491/6100; účet u Equa bank, a.s.

© Copyright 2022 Formátujeme.CZ. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledat