NONSTOP
Otevírací doba
+420 727 893 520
Tel. číslo
info@formatujeme.cz

E-mail

Formátování a korektury

Specializujeme se na:
- formátování a korektury bakalářské práce,
- formátování a korektury diplomové práce,
- formátování a korektury disertační práce,
- formátování a korektury absolventské práce,
- formátování a korektury dalších písemných prací.
Objednávka

Naše služby

„Pomáháme Vám se závěrečnou a kompletní úpravou a korekturou Vaší písemné práce tak, aby její obsah podtrhl přehledný, správně strukturovaný vzhled, aby byla bez gramatických prohřešků a stylisticky správně. Vy ji pak můžete bez obav a starostí odevzdat.“
Image

Komplexní naformátování od úvodní až po poslední stránku písemné práce.

Komplexní jazyková (gramatická), stylistická a typografická korektura písemné práce.

Kontrola a oprava správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu písemné práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Kontrola a oprava správného tvaru uváděných bibliografických citací, resp. použité literatury a dalších zdrojů (články, internetové zdroje apod.) dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov do anglického, případně i do německého jazyka.

Vypracování, stylizace a grafické zpracování prezentace v MS PowerPointu.

Vypracování a stylizace proslovu k připravené prezentaci.

Vypracování a stylizace teze k obhajobě písemné práce.

Individuální služby, např. jen vygenerování obsahu práce, vygenerování seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerování seznamu příloh apod.

Tisk, svázání, vypálení na CD a zaslání písemné práce na požadovanou adresu.

Kontrola plagiátů (ZDARMA).

Převod písemné práce do souboru PDF či PDF/A (ZDARMA).

Ceník

Služba / Rychlost

Standard
do 7 dnů

Smart
do 4 dnů

Express
do 2 dnů

Hoří
do 24 hodin

Formátování 25 Kč/strana 30 Kč/strana 35 Kč/strana 40 Kč/strana
Jazyková, stylistická a typografická korektura 45 Kč/NS 50 Kč/NS 55 Kč/NS 60 Kč/NS
Korektura citací v textu práce* (ČSN ISO 690, APA) 25 Kč/NS 30 Kč/NS 35 Kč/NS 40 Kč/NS
Korektura bibliografických citací (ČSN ISO 690, APA) 15 Kč/zdroj 20 Kč/zdroj 25 Kč/zdroj 30 Kč/zdroj
Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov 650 Kč 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Zpracování prezentace k obhajobě 1 150 Kč 1 250 Kč 1 350 Kč 1 450 Kč
Zpracování proslovu k prezentaci 1 350 Kč  1 450 Kč 1 550 Kč  1 650 Kč
Zpracování teze k obhajobě 1 350 Kč 1 450 Kč 1 550 Kč 1 650 Kč
Další individuální služby** dle domluvy dle domluvy dle domluvy dle domluvy
Kontrola plagiátů ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Převod práce do PDF či PDF/A ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

* Započítává se počet normostran, kde jsou odkazy na citace v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část). V případě odkazů na citace formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu jako korektura seznamu literatury.
** Pokud je potřeba např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, nastavit číslování stránek od určité strany apod.

Reference

Kontaktujte nás

Kontakt

+420 727 893 520
info@formatujeme.cz

Provozovatel webu

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA, LL.M.
Úpadní 762/12
712 00 Ostrava
IČ: 07167661
Bankovní spojení
Číslo účtu: 1031228491/6100; účet u Equa bank, a.s.
© Copyright 2024 Formátujeme.CZ. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledat